Όλα τα προϊόντα μας πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι πιστοποιημένα με το αντίστοιχο έγγραφο ISO

DC 895
Σιλικόνη 1 συστατικού για συγκόλληση υαλοπετασμάτων.

DC 3540
Σιλικόνη 1 συστατικού διπλής υάλωσης υαλοπετασμάτων.TAINIA VITO GLAZING-MOUNT 400

DC 993
Σιλικόνη 2 συστατικών για συγκόλληση υαλοπετασμάτων.
DC 3793
Σιλικόνη 1 συστατικού διπλής υάλωσης υαλοπετασμάτων.
DC 3362
Σιλικόνη 2 συστατικών διπλής υάλωσης υαλοπετασμάτων.
DC 791
Σιλικόνη weatherproofing μαύρη για πλήρη στεγάνωση αρμών με 50% ελαστικότητα.